Mgr. Pavel Kloud

Mgr. Pavel Kloud

Mgr. Pavel Kloud

Absolvoval jsem Univerzitu Karlovu, Fakultu tělesné výchovy a sportu – obor léčebná rehabilitace. Jsem kvalifikován Českou lékařskou společností pro myoskeletární medicínu k provádění speciálních výkonů v myoskeletární medicíně – diagnostika a terapie, postizometrické relaxace, měkké a mobilizační techniky páteře a periferních kloubů.

Mám osvědčení vydané Ministerstvem zdravotnictví k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Poskytuji vzdělání nejen zájemcům o zlepšení svého zdravotního stavu ale také všem, kdo se chtějí naučit havajskou filosofii HUNA, Dynamind techniku, úžasnou havajskou masáž Lomi lomi, tlakovou reflexní masáž chodidel, masáž horkými kameny a další techniky.

Poskytuji poradenskou činnost v oblasti výživy, úpravy váhy a ergonomie s návrhem vhodného druhu cvičení a sportování. Cílem je nejen vyléčení akutních nebo chronických obtíží ale také nalezení příčin onemocnění a jejich odstranění. S využitím technik léčebné rehabilitace, pozitivní filozofií huna, Dynamind techniky, techniky nalezení vlastního Já pomocí Ho´oponopono pro očištění od bloků a negativních energií bránících zdraví, hojnosti a štěstí, nalezením acidobazické rovnováhy a dalšími metodami mohu léčit i stavy zvýšeného psychického napětí a neklidu, obnovit harmonii těla, mysli a ducha.

Comments are closed.