PODOLOGIE – komplexní péče o nohy

Péče o nohy

Péče o nohy

Péče o nohy

Péče o nohy

Komplexní péči o nohy začínám diagnostikou na plantoskopu v kombinaci s běžnými metodami léčebné rehabilitace. Stanovením rehabilitačního plánu léčím ploché nohy, kožní nemoci, vbočené kotníky a prsty, lymfatické otoky a další. Doporučuji rehabilitaci cvičením, vhodné vložky do bot, úpravu výživy. Vysvětlím příčiny překyselení organismu. Důkladné odkyselení a doplnění minerálních látek v těle tvoří základ každé terapie.

Plantoskop

Plantoskop

Plantoskop

Na začátku takové pomoci by měla vždy být jasná diagnóza. Ta je založena na vyšetření nejen bolavých nohou a testů celého pohybového systému, ale také analýzy stoje, chůze a případně běhu. Na plantoskopu jsou vidět základní poruchy, jako je plochonoží, nestejně dlouhé dolní končetiny, správné nebo vadné zatížení jednotlivých kostí, vybočené kotníky a další.

Vbočená (valgózní) pata

Vbočená pata

Vbočená pata

Vbočené postavení patní části nohy stojí většinou na začátku celé řady problémů. Sledujeme je v poměrně vysokém zastoupení. Při běhu se vychýlení několikrát zvětšuje a je příčinou chronického přetížení kloubů, svalů a šlach s následným poraněním především hlezenného kloubu. Po vyšetření na plantoskopu doporučuji speciální cvičení, případně vložky Superfeet.

 

 

Vbočená pata

Vbočená pata

Podélně plochá noha

Podélně plochá noha

Podélně plochá noha

Pod pojmem plochá noha se rozumí deformita nohy, kdy dochází k oploštění vnitřní podélné klenby a pata stojí ve zvýšeně valgózním postavení. Příčinou bývá nesprávné zatěžování, dědické sklony, slabé svaly, uvolněné vazy, nadváha, a extrémní námaha. do bot.

Příčně plochá noha. Důsledkem této deformity je bolest v přední části nohy a kotníku při chůzi i stání, bolesti v lýtkách, nepružná chůze, která vede k bolestem v kyčlích a zádech. I na pohled malá deformita může působit značné obtíže. Také lze pomoci cvičením a vložkami.

Nadměrně vyklenutá (lukovitá) noha

Nadměrně vyklenutá noha

Nadměrně vyklenutá noha

Projevuje se extrémním vyklenutím podélné klenby, přičemž přední příčná klenba je obvykle snížená.

Vbočený palec (hallux valgus)

Vbočený palec

Vbočený palec

U této deformity dochází k úchylce postavení palce, ten se stále více přiklání k ostatním prstům, u těžších vad se dokonce podsouvá nad druhý prst. Vbočený palec bývá většinou doprovázen dalšími zdravotními komplikacemi, jako je pokles a rozšíření přední příčné klenby nožní. Problémy nastávají při přetížení způsobeném vysokými podpatky nebo nedostatkem místa pro prsty nohou. Bolestivé záněty vbočeného palce a pod ním se nacházejícího tíhového váčku mohou být toho důsledkem. Dle vyšetření doporučuji cviky, vložky, kompenzační pomůcky.

 

Vbočený palec

Vbočený palec

Drápovité prsty a ostatní deformity prstů

Drápovité prsty

Drápovité prsty

Kladívkovité a drápovité prsty jsou v podstatě trvalé „skrčeniny“ prstů, kdy základní klouby klesají a postupně dochází k zahnutí postižených prstů. Časem prsty ztuhnou v nesprávné pozici. Bota tlačí na vyčnívající klouby, prsty se v nouzi chrání zrohovatělou kůží a vzniká kuří oko jako poslední pokus ochránit citlivou kost před tlakovým přetížením. Cvičení, korektory, vložky, dostatečně velké boty.

Comments are closed.